Pieter Koning

In 1983 studeerde ik af als fysiotherapeut aan de Twentse Academie voor Fysiotherapie te Enschede, cum laude voor de praktijk.
Na diverse cursussen en opleidingen, zoals Manuele Therapie Van der Bijl in Utrecht begon ik in 1995 met de opleiding osteopathie aan The International Academy of Osteopathy (I.A.O.), gezeteld in Gent.
Mijn afstudeerthesis handelde over de osteopathische kijk op nek- en schouderklachten.

Vanaf 2001 ben ik mijn werkzaamheden als osteopaat gestart in Medisch Centrum Slangenbeek in Hengelo.
In de afgelopen jaren heb ik verscheidene cursussen gevolgd waaronder osteopathie bij baby’s en kinderen en behandeling van patiënten met klachten ten gevolge van stress/overspannenheid.

Tot specialisaties hebben deze toegenomen kennis en vaardigheden niet geleid. Juist deze brede vakinhoudelijke ontwikkeling komt alle patiëntengroepen, jong en oud, ten goede.
Ik wil me daarom bezighouden met alle aspecten van de osteopathie. Deze opvatting past ook bijzonder goed bij de principes van de osteopathie als geneeskunst met een holistische kijk op zorgverlening.
Wel heb ik bijzondere interesse voor patiënten met lichamelijke klachten die een belangrijk deel van zijn oorzaak vindt in de psyche van de patiënt.